۱۳۹۰ خرداد ۱, یکشنبه

هیچ جی به مغز مبارک نمیرسه! چه کنیم با این نیم قرن باقی مونده ی زندگیمون؟